Chương trình khuyến mãi Back to School 2023

17/08/23 - 1,401 Lượt xem

Chương trình khuyến mãi Back to School 2023

  • Thời gian chương trình: Từ 21/08/2023 tới hết 05/09/2023
  • Đây là chương trình áp dụng cho đơn đặt hàng mới nên SPC không bảo vệ tồn kho cho các đại lý tham gia chương trình.
  • Các đại lý tham gia chương trình có trách nhiệm đăng banner trong suốt thời gian diễn ra chương trình tới EU (từ 21/08 – 05/09/2023) lên web và fanpage thông báo tới EU.
  • Nếu các đại lý nhập hàng mà không thông báo chương trình lên web và fanpage thì sẽ kông được hỗ trợ vào các chương trình tiếp theo của Corsair.
  • Số lượng hàng KM có thể hết trước thời gian kết thúc chương trình.
  • Đây là chương trình độc lập, không áp dụng chung với các chương trình khác.