NAS QNAP

Thiết bị lưu trữ NAS QNAP 4 bay TS-464-8G

18.500.000  16.600.000