Webcam hội nghị

Panacast 20

Jabra Panacast 20

8.500.000 
GVC3210 - Thiết bị hội nghị truyền hình Grandstream

Webcam Grandstream GVC3210

26.050.000 
PanaCast 50

Webcam Jabra PanaCast 50

36.500.000 
Panacast MS

Webcam Jabra Panacast MS

18.000.000 
Rally Bar

Webcam Logitech Rally Bar

110.000.000