Quản lý từ xa

Quản lý từ xa

DGE-560T bao gồm các tính năng nâng cao bổ sung như Quản lý nguồn nâng cao và hỗ trợ Wake-on-LAN. Nó cũng hỗ trợ khởi động mạng từ xa bằng cả PXE và RPL, cho phép quản trị viên mạng khởi động PC từ mọi nơi trên mạng.

Tính linh hoạt

Tính linh hoạt

DGE-560T hỗ trợ tất cả các hệ điều hành chính, đảm bảo khả năng tương thích với các môi trường máy trạm và máy tính để bàn hiện có. Hệ số dạng nửa chiều cao của nó cho phép nó được sử dụng trong các trường hợp cấu hình thấp cho PC nhỏ gọn. Thẻ cũng có một công cụ tiện ích chẩn đoán, giúp đơn giản hóa việc khắc phục sự cố.