Trang chủ Sản phẩm Thiết bị hội nghị

Thiết bị hội nghị

NUC Mount

Logitech NUC Mount

6.000.000 

Logitech Rally Mic Pod

14.000.000 
Rally Mic Pod Hub

Logitech Rally Mic Pod Hub

13.000.000 
Rally Speaker

Logitech Rally Speaker

7.000.000 

Logitech Smart Dock

15.300.000 

Logitech Swytch 952-000010

23.490.000 
Tap

Logitech Tap

30.000.000 

Logitech Tap IP

29.900.000 

Logitech Tap Scheduler

30.000.000 
Rally Bar

Webcam Logitech Rally Bar

110.000.000